Исканията на „Жълтите жилетки“ Франция.Френското протестно движение „Жълта вест“

ДЪ? ЖАВАТА НЕ ФУНКЦИОНИ? А, ЛИПСВА СП? АВЕДЛИВОСТ И П? АВОСЪДИЕ, А П? ОТЕСТИТЕ СА С? ЕЩУ ВСИЧКО И С? ЕЩУ ВСИЧКИ
ноември 29, 2018
ЩЕ ИМА ЛИ СОЦИАЛНА ? ЕВОЛЮЦИЯ С? ЕЩУ К? АДЛИВАТА СИСТЕМА НА УП? АВЛЯВАЩАТА? МАФИЯ
декември 8, 2018
Всики

Исканията на „Жълтите жилетки“ Франция.Френското протестно движение „Жълта вест“

Исканията на „Жълтите жилетки“ Франция.
Медиите наши и европейски ни залъгват за целите и исканията на протестиращите „СКЪП БЕНЗИН“? НЕ!

ЕТО ИСТИНСКИТЕ ИСКАНИЯ, ПО? АДИ КОИТО “ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ“ СА НА ПЛОЩАДА “ ? ЕВОЛЮЦИОНЕН БУНТ“ С? ЕЩУ П? АВИТЕЛСТВОТО!
ЕТО ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ИСКАНИЯТА П? ЕДСТАВЕНИ НА П? АВИТЕЛСТВОТО И П? ЕЗИДЕНТА НА Ф? АНЦИЯ:

-Минималната работна заплата във Франция( SMIC) 1300 евро нето.

– Единна система за социална осигуряване за всички .Премахване на сегашния модел ? RSI (социалния план за независими работници).

-Социализирана Пенсионната система. Без пенсиониране по точкова система(във Франция действа пенсионна реформа, която предвижда изчисляването ѝ въз основа на система базирана на математическа формула съотношение на точки .Сумата на вноските, изплащани във връзка с реалната заплата или доход, се превръща в точки всяка година. , в зависимост от стойността на покупателната единица от точката, приложима за въпросната финансова година).

-Минималната пенсия, по-голяма от 1200 евро.

-Пенсионната възраст да се фиксира на 60-годишна възраст независимо от пола, а трудещите се на физическия труд -пенсионни права на 55 години мъжете и 50 години жените.

-Увеличаване на средствата за хората с увреждания ,не по малко от 150% от минималната пенсия.

– Забрана за експлоатация на ? възрастните хора. Ерата на сивото злато да свърши. Времето на сивото благополучие да започне.
-Създаване на работа за безработните в общински и държавни предприятия.Пълна заетост на работоспособните.

-Заплатите на всички французи, пенсиите и социалните помощи да бъдат индексирани , съобразно инфлационния индекс на предходната финансова година .

-Премахване на различията на работното място. Не е нормално човек, който работи на френска територия, да не се възползва от една и съща заплата и едни и същи права. Всеки, упълномощен да работи на френска територия, трябва да бъде на същото ниво като всеки френски гражданин, а работодателят му трябва да плаща еднаква заплата.

-Сигурност на работното място, ограничаване на броя на срочните договори. Задължителни 95% постоянни договори(CDI).

-Премахване на нарастващите квартали на бездомните и бедните (гетата).

-План за саниране на домовете с екологични мерки, до свеждане до минимум разходите на домакинствата.Свързано с въвеждане на нови технологии и иновации.

-По-голяма стъпаловидна прогресивност на данъците върху доходите.

-Максимална заплата до 15 000 евро.

-Прекратяване на увеличението на данъка(акциза) върху горивата.

– Данък върху корабното гориво и керосина.

-? енационализация поради увеличение на цената на природния газ и електроенергията след приватизацията и цените да спаднат значително.

-Без данък при източника.

-Насърчаване на малките предприятия в селата и в градските центрове. Да се спре изграждането на големи търговски площи около големите градове, които убиват малките предприемачи. Безплатен паркинг в градските центрове.

-Насърчаване на железопътния транспорт на стоки.

-Всички средства, събрани от такси за автомагистрали, да се използват за поддръжка на магистралите и пътищата във Франция и за пътна безопасност.

-Приоритет за френската индустрия: забрана на преместването (извън страната). Защитата на нашия промишлен сектор означава защита на ноу-хау и нашата работа.

– Големите вериги (McDonald, Google, Amazon, Carrefour и др.) да плащат големи данъци,а малките (занаятчии, малки фирми) ниски данъци.

-Премахване на такса от търговците, когато клиентите им използват кредитна карта.

-Премахване на данъчен кредит за конкурентоспособност и заетост(CICE). Използвайки тези пари за стартирането на френска автомобилна индустрия за производство на двигатели използващи за гориво водород (което е наистина екологично, за разлика от хибридната и електрическата кола).

-Прекратяване на политиката на строги икономии. Неизплащане на незаконните лихви към дълга и да започне да изплащаме дълга, без да вземаме парите от бедните , а да се съберат укритите данъци достигащи? 100 милиарда долара годишно.

-Незабавно прекратяване на закриването на малките транспортни линии, пощенски станции, училища и детски градини.

-Фиксиране на максимален наем съобразено с региона и необходимостта от работна ръка. Отдаване под наем на умерени цени (особено за студенти , временни работници и бездомни).

-Забрана за продажба на имоти, принадлежащи на Франция (язовири, летища и др.)

-Народният референдум? да влезе в Конституцията. Да се създаде разбираем и ефективен сайт под надзора на независим контролен орган, в който хората могат да представят свой законопроект. Ако този законопроект получи 700 000 подписа, същият ще трябва да бъде обсъден, допълнен и изменен от Народното събрание, което ще има задължението (една година след деня, в който са получени 700 000 подписа) да го изпрати на гласуване от всички французи.

-Връщане на мандата от 7 години за президента на ? епубликата.

– На всеки две години след избора на президента се прави допитване за да се изпрати положителен или отрицателен сигнал към президента на републиката за неговата политика и да се чуе гласа на народа(избирателя).

-Край на президентските обезщетения за цял живот.

– Изборът на депутати на две години .

-Всеки избраем представител (отнася се за депутатите,кметове, съветници и др.) да има право да получава до средната заплата за страната. Транспортните разходи да бъдат наблюдавани и възстановени, ако това е оправдано. Право на ваучер за ресторант и chèque-vacances (компенсации).

-Оптимизиране на условията и средствата, предоставени на съдебната система, полицията, жандармерията и армията. Извънредният труд на правоохранителните органи да е платен или възстановен.

-Максимум 25 ученика в клас от детската градина до 12-ти клас.

-Осигуряване на необходимите ресурси за здравеопазване ,включване на безплатна профилактична медицина в здравния пакет.

-Увеличаване на продължителноста ? на системата за помощ PAJEMPLOI (социална услуга, посветена на детството, която понастоящем е валидна до 6-годишна възраст), докато детето не е навършило 10 години.

-Отстраняване на причините за принудителната миграция.

-Търсещите убежище да се третират с уважение. Да им се осигури подслон, сигурност, храна и образование за непълнолетните. Да си сътрудничим с ООН, така че приемните лагери(под егидата на ООН) да са отворени в много страни по света,включително и в страната от която искат да емигрират, в очакване на резултата от молбата за убежище.

-Търсещите убежище,които са отхвърлени се връщат в страната си на произход.

-Да се приложи истинска интеграционна политика. Живее във Франция означава да станете френски гражданин (курс по френски език,? курс по френска история и курс за гражданско образование със сертификат в края на курса).

08.12.2018г.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? НК на ПП“ПОДЕМ“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *