Исканията на „Жълтите жилетки“ Франция.Френското протестно движение „Жълта вест“

ДЪРЖАВАТА НЕ ФУНКЦИОНИРА, ЛИПСВА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ, А ПРОТЕСТИТЕ СА СРЕЩУ ВСИЧКО И СРЕЩУ ВСИЧКИ
ноември 29, 2018
ЩЕ ИМА ЛИ СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ КРАДЛИВАТА СИСТЕМА НА УПРАВЛЯВАЩАТА  МАФИЯ
декември 8, 2018
Всики

Исканията на „Жълтите жилетки“ Франция.Френското протестно движение „Жълта вест“

Исканията на „Жълтите жилетки“ Франция.
Медиите наши и европейски ни залъгват за целите и исканията на протестиращите „СКЪП БЕНЗИН“? НЕ!

ЕТО ИСТИНСКИТЕ ИСКАНИЯ, ПОРАДИ КОИТО “ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ“ СА НА ПЛОЩАДА “ РЕВОЛЮЦИОНЕН БУНТ“ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО!
ЕТО ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ИСКАНИЯТА ПРЕДСТАВЕНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕЗИДЕНТА НА ФРАНЦИЯ:

-Минималната работна заплата във Франция( SMIC) 1300 евро нето.

– Единна система за социална осигуряване за всички .Премахване на сегашния модел  RSI (социалния план за независими работници).

-Социализирана Пенсионната система. Без пенсиониране по точкова система(във Франция действа пенсионна реформа, която предвижда изчисляването ѝ въз основа на система базирана на математическа формула съотношение на точки .Сумата на вноските, изплащани във връзка с реалната заплата или доход, се превръща в точки всяка година. , в зависимост от стойността на покупателната единица от точката, приложима за въпросната финансова година).

-Минималната пенсия, по-голяма от 1200 евро.

-Пенсионната възраст да се фиксира на 60-годишна възраст независимо от пола, а трудещите се на физическия труд -пенсионни права на 55 години мъжете и 50 години жените.

-Увеличаване на средствата за хората с увреждания ,не по малко от 150% от минималната пенсия.

– Забрана за експлоатация на  възрастните хора. Ерата на сивото злато да свърши. Времето на сивото благополучие да започне.
-Създаване на работа за безработните в общински и държавни предприятия.Пълна заетост на работоспособните.

-Заплатите на всички французи, пенсиите и социалните помощи да бъдат индексирани , съобразно инфлационния индекс на предходната финансова година .

-Премахване на различията на работното място. Не е нормално човек, който работи на френска територия, да не се възползва от една и съща заплата и едни и същи права. Всеки, упълномощен да работи на френска територия, трябва да бъде на същото ниво като всеки френски гражданин, а работодателят му трябва да плаща еднаква заплата.

-Сигурност на работното място, ограничаване на броя на срочните договори. Задължителни 95% постоянни договори(CDI).

-Премахване на нарастващите квартали на бездомните и бедните (гетата).

-План за саниране на домовете с екологични мерки, до свеждане до минимум разходите на домакинствата.Свързано с въвеждане на нови технологии и иновации.

-По-голяма стъпаловидна прогресивност на данъците върху доходите.

-Максимална заплата до 15 000 евро.

-Прекратяване на увеличението на данъка(акциза) върху горивата.

– Данък върху корабното гориво и керосина.

-Ренационализация поради увеличение на цената на природния газ и електроенергията след приватизацията и цените да спаднат значително.

-Без данък при източника.

-Насърчаване на малките предприятия в селата и в градските центрове. Да се спре изграждането на големи търговски площи около големите градове, които убиват малките предприемачи. Безплатен паркинг в градските центрове.

-Насърчаване на железопътния транспорт на стоки.

-Всички средства, събрани от такси за автомагистрали, да се използват за поддръжка на магистралите и пътищата във Франция и за пътна безопасност.

-Приоритет за френската индустрия: забрана на преместването (извън страната). Защитата на нашия промишлен сектор означава защита на ноу-хау и нашата работа.

– Големите вериги (McDonald, Google, Amazon, Carrefour и др.) да плащат големи данъци,а малките (занаятчии, малки фирми) ниски данъци.

-Премахване на такса от търговците, когато клиентите им използват кредитна карта.

-Премахване на данъчен кредит за конкурентоспособност и заетост(CICE). Използвайки тези пари за стартирането на френска автомобилна индустрия за производство на двигатели използващи за гориво водород (което е наистина екологично, за разлика от хибридната и електрическата кола).

-Прекратяване на политиката на строги икономии. Неизплащане на незаконните лихви към дълга и да започне да изплащаме дълга, без да вземаме парите от бедните , а да се съберат укритите данъци достигащи  100 милиарда долара годишно.

-Незабавно прекратяване на закриването на малките транспортни линии, пощенски станции, училища и детски градини.

-Фиксиране на максимален наем съобразено с региона и необходимостта от работна ръка. Отдаване под наем на умерени цени (особено за студенти , временни работници и бездомни).

-Забрана за продажба на имоти, принадлежащи на Франция (язовири, летища и др.)

-Народният референдум  да влезе в Конституцията. Да се създаде разбираем и ефективен сайт под надзора на независим контролен орган, в който хората могат да представят свой законопроект. Ако този законопроект получи 700 000 подписа, същият ще трябва да бъде обсъден, допълнен и изменен от Народното събрание, което ще има задължението (една година след деня, в който са получени 700 000 подписа) да го изпрати на гласуване от всички французи.

-Връщане на мандата от 7 години за президента на Републиката.

– На всеки две години след избора на президента се прави допитване за да се изпрати положителен или отрицателен сигнал към президента на републиката за неговата политика и да се чуе гласа на народа(избирателя).

-Край на президентските обезщетения за цял живот.

– Изборът на депутати на две години .

-Всеки избраем представител (отнася се за депутатите,кметове, съветници и др.) да има право да получава до средната заплата за страната. Транспортните разходи да бъдат наблюдавани и възстановени, ако това е оправдано. Право на ваучер за ресторант и chèque-vacances (компенсации).

-Оптимизиране на условията и средствата, предоставени на съдебната система, полицията, жандармерията и армията. Извънредният труд на правоохранителните органи да е платен или възстановен.

-Максимум 25 ученика в клас от детската градина до 12-ти клас.

-Осигуряване на необходимите ресурси за здравеопазване ,включване на безплатна профилактична медицина в здравния пакет.

-Увеличаване на продължителноста  на системата за помощ PAJEMPLOI (социална услуга, посветена на детството, която понастоящем е валидна до 6-годишна възраст), докато детето не е навършило 10 години.

-Отстраняване на причините за принудителната миграция.

-Търсещите убежище да се третират с уважение. Да им се осигури подслон, сигурност, храна и образование за непълнолетните. Да си сътрудничим с ООН, така че приемните лагери(под егидата на ООН) да са отворени в много страни по света,включително и в страната от която искат да емигрират, в очакване на резултата от молбата за убежище.

-Търсещите убежище,които са отхвърлени се връщат в страната си на произход.

-Да се приложи истинска интеграционна политика. Живее във Франция означава да станете френски гражданин (курс по френски език,  курс по френска история и курс за гражданско образование със сертификат в края на курса).

08.12.2018г.                                                                                                                        НК на ПП“ПОДЕМ“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *