ЛЕВИЯТ П? ОЕКТ НА ПА? ТИЯ ПОДЕМ
декември 10, 2018
Време е за революция
декември 22, 2018
Всики

ЧЕТИВО ЗА СЕГАШНИТЕ БЪЛГА? СКИ УП? АВНИЦИ

Следват цитати от Статията на Петко Славейков „Петна в нашия обществен живот“ излязла 1871 г. във вестник „Македония“.

„Никой народ няма в живота си толкоз и таквиз груби противоречия и несъобразности, колкото има в живота на нашия народ.

Бедни материално и невежествени духом, мнозина от нас искат да се покажат, че са нещо повече, от каквото са.

Облеклото на тези хора е по последната мода, а животът им – подражание на европейския. Думите им са за големи работи и желанията им клонят към високи положения. За достойнството им не питай, те се считат достойни за всичко, без най-малко приготовления и без положителни способности.

Тези хора забравят де живеят, на кой народ принадлежат и какво е състоянието на този народ. Като гледат на това състояние, те не познават и нуждите на народа, а слугуват на цели, които са почти всякога противоположни на народните.

Като влезнеш в някой български град, ти ще се смаеш пред тези български глави на европейския маниер. Те ще ти говорят с някакви безобразно избрани по вестниците думи и ще се мъчат да ти внушат, че те не са като другите.

Ако бяха се спрели тези глупави претенции само на това, само на думите и дрехите, ний не бихме казали ни дума, защото всякой е свободен да живее и да се облича както ще. Но претенциите се простират по-далеч; те се вмъкват в общите ни работи и докарват, гледай ти лошавини. Това последното ни кара да поговорим на читателите си за тези, от тази пасмина, наши сънародници.

Като не приличат на народа по външност, тези хора си намислили, че не му приличат и по вътрешните си достойнства.

Народът е за тях куп от глупави твари, а те самите са разумът и главата на тази безсмислена маса. Каквото главата стои над? тялото, тъй и те искат да стоят над всичкия народ.

Веднъж погрешни в мислите си за себе си, тези хора на всичко ще гледат и гледат погрешно.

Те понечват оттам, дето да прибират работите в ръцете си, да разправят всичко и над всичко да стоят. И тъй дохожда, че те се турят? начело на обществените и народните дела, почти навсякъде общинските работи са в ръцете на таквизи самомнителни управители и за туй са и тъй управени и отиват толкоз добре както ги виждаме.

За да получат средства за своя живот и големи доходи, те трябва да употребяват в дело най-долните качества като: лъжи, лицемерие, кражба и други.

Нима са малко теготиите на народа, та трябва и самите синове, които той е родил да го натоварват с още нови? Наместо да вървим с народа и да споделяме всичките му нужди и лишения, наместо да му помагаме с всичките си сили в удовлетворението на нуждите и облекчението на лишенията му, ний оставяме народа в калта, а сами се въздигаме нагоре, като стъпваме на гърба му. За да живеем като по-горните, ний правим всякакви мерзости и съсипваме цял народ. Ний не щем да знаем за състоянието на народа и не мислим – нашия живот прилича ли колко-годе с живота на народа и съгласява ли се с него.

И не е справедливо и омразно да ламтим за почести, за да се отделим по-скоро от народа и да се възправим над него, но неразумието не ни оставя да видим тази голяма несправедливост.

Человек не е безумно животно, но същество разумно и общежително и той не може без обществото, но като има нужда от обществото и като получава неговите помощи на всякой час, на всяка стъпка, той с това се задължава, обвързва се с длъжности към това общество. Обществото има право да чака от него изпълнението на тези длъжности да не прощава никому тяхното пренебрежение.

Додето человек се счита член на едно общество, той трябва да дели и злото, и доброто на това общество. Който се показва член само тогаз, когато има да се ползува, а в тежките минути оставя обществото и дори отива срещу неговите интереси, той не трябва да се счита за част от обществото и не трябва да се казва, че принадлежи към еди кой си народ.

Обществото трябва да отсича от себе си таквизи членове и да ги покрива в всеобщо презрение.“ Край на цитатите!

Ако управляващите български преходници са се познали в горе-изложеното, никога да не забравят, че и след стотици години ще се пише за тях като „творци“ на националната катастрофа и геноцид към своя народ.

 

 

м.декември 2018 г.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? П.П. „ПОДЕМ“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *