ПРЕДСТОИ СГРОМОЛЯСВАНЕТО НА СИСТЕМАТА У НАС
март 4, 2020
НАШИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР ЗА КОРОНАВИРУСА – COVID- 19
март 6, 2020
Всики

П Р О Г Р А М А   СЕЛСКО СТОПАНСТВО

П Р О Г Р А М А   СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ

За 30 години България е намалила своето население с над 3 милиона души. Никакви реформи и смяна на управленски коалиции не са в състояние да предложат адекватни промени. Единственото нещо, което може да ни спаси от изчезване, това е спасителна програма. Така, както Германия се спаси от разрухата след войната с програмата „Маршал”, така трябва да го направим и ние. До сега никой не се опита да каже на какво се дължи тази демографска катастрофа и как да се справим с нея. Аз ще се опитам да анализирам действията на управляващите партии и коалиции до сега на които дължим да сме в това състояние сега. Проблемите които имаме сега са: БЕДНОСТ, ГЛАД, БЕЗРАБОТИЦА, МИЗЕРИЯ, СОЦИАЛНО НЕРАВЕНСТВО и ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА. Всичките те са започнали да се натрупват след като започнахме да сменяме модела на управление на държавата от социалистически с неолиберален модел от англосаксонски тип. Това стана по най-идиотският начин, чрез разрушаване на всичко съградено за 45 години социалистически възход и развитие на страната. Бяха нарушени основни принципи за развитие на една популация която гласи, че никога не се разрушава построеното от предците а само се надгражда. Във всяко живо същество е заложено градивното на което се крепи и развива всяка животинска популация. Ние, хората, които обитаваме тази планета също сме част от това животинско царство, което единственото е надарено с РАЗУМ. Ако съдим по това което направиха ПАРТИИТЕ ни става ясно, че ние българите правим изключение. Всяко нещо, което е разрушено, те връща от началото и започваш от нулата. Това няма как да ти позволи да вървиш на равно с другите нации. Разрухата започна първо от селското стопанство което е основата за съществуването ни като държава и нация. С назначаването на ликвидационните съвети в ТКЗС и с лустрацията на аграрните учени директори на 75-те научни института, се сложи началото на ликвидирането ни като държава и нация. Само с този акт бяха лишени от трудова дейност 30 хиляди аграрни специалисти и 8500 научни сътрудници които управляваха аграрното производство. Това лиши от правото на труд и над 1 милион селяни които бяха пряко заети в производството на храни, това лиши от поминък и още 2 милиона души обвързани с аграрният сектор. За тази трагедия, която се случи, сме виновни всички защото го допуснахме а не ги спряхме. През 1989 година аграрният модел които беше реализиран можеше да се нарече БЪЛГАРСКОТО АГРАРНО ЧУДО. Всичко това беше направено само за 14 години целенасочена работа и внедряване на научните постижения в отрасъла. Това което направиха идиотите е най голямото престъпление което може да се извърши срещу собственият си народ.Те не ликвидираха само ТКЗС те разрушиха един работещ модел, които бълваше аграрно производство .ТКЗС-то беше една от стопанските структури, но ние имахме и ДЪРЖАВНО ПРОИЗВОДСТВО, ЧАСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ВЕДОМСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, които бяха равнопоставени и всички управлявани и подпомагани от държавата. ТЕ РАЗРУШИХА И ТЯХ. За да ви стане ясно какво сме имали и е било ликвидирано ще ви го изразя с цифри:

 • КРАВИ – 1300000 – 200000 МЛЯКО – 4500000 т. -500000 т МЕСО-132375 т.-26280 т.
  • ОВЦЕ 13 000000- 800000 МЛЯКО-385000 т—20000 т. МЕСО-100133 т. -10455т
  • КОЗИ 1500000 300000 МЛЯКО МЕСО
  • БИВОЛИ-80000 бр. – 9000 бр. МЛЯКО -80000т – 500т
  • СВИНЕ 6200000 бр. – 380000 бр.сега – МЕСО-ЗЗ5 000 т. – 70000т
  • КОКОШКИ НОСАЧКИ 59 000000 бр. – 10000000 бр МЕСО-З80 000 т – 80000 т.

Тези цифри ясно говорят какво сме произвеждали и с какво сме хранили народа. България е единствената държава в света, която се е хранила със свежо месо без никави добавки и не е имала храни за домашни любимци т.е.те са се хранили с това с което и хората.
НЯКОЙ ЗАДАВА ЛИ СИ ВЪПРОСА: С КАВО СЕ ХРАНИМ СЕГА КАТО НЯМАМЕ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. А ЗАЩО НЯМАМЕ ПРОИЗВОДСТВО?…
Нямаме производство защото нямаме аграрен модел които да пасва на нашата регионална структура, вяра и традиции градени с векове.Това което искаме да наложим в сектора – така наречено ФЕРМЕРСКО земеделие у нас не може да се приложи, защото ние живеем в села, а не във ФЕРМИ. В продължение на 45 години ние сме прилагали и развили един доста успешен модел които работеше, даваше поминък и правеше доста мащабно производство.Този модел подържаше селата жизнени и развиващи се. Разбиването на този модел с връщането на земята в реални граници започва и упадъка и ликвидирането на българското село.Това което успяха да съградят с развалянето на социализма, Балцерович го нарече ПАРТИЕН КАПИТАЛИЗЪМ. Какво значи партиен капитализъм ? Това е един урод на класическият капитализъм, при които партийните елити контролират ВСИЧКО. Още на кръглата маса те се договориха и си разпределиха държавните предприятия и териториите, които ще владеят. При този капитализъм е характерно, че когато партията е на власт, то нейните фирми правят 3-4 пъти по големи обороти и унищожават тези на опозицията. При този партиен капитализъм партията, която е на власт и нейният лидер като премиер, играе ролята на Дядо Коледа и разпределя парите от държавния бюджет, като дава само на ПОСЛУШНИТЕ и наказва НЕПОСЛУШНИТЕ.Този партиен капитализъм контролира всичко дори и живота на гражданите. Сами виждате как се държи днес министър председателят Бойко Борисов И КАКВО КАЗВА:
„… АЗ ДАДОХ, АЗ ПОСТРОИХ, АЗ, АЗ И САМО АЗ! НИКОЙ ДРУГ НЕ Е НАПРАВИЛ НИЩО ДО СЕГА!”
При този партиен капитализъм държавата изчезва както и народа ни, защото няма нормални условия за развитие. Ако ще градим класически капитализъм то трябва да се разгърнат ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО и КОНКУРЕНЦИЯТА. Как да стане като фирмите са на партиите и техните управляващи са зависими. Те са ги купили за 1 лев от приватизацията. Фирмите нямат никакъв стимул да се иновират и да привличат експерти за да са конкурентни на пазара. Фирмите търсят партийни протекции които ще им гарантират държавни поръчки за да си повишат оборота. Ето така стиснати за гушата от партийните елити, ние убиваме цялата икономика на държавата и си гоним експертите като ненужни и излишни. По този начин лишаваме страната си от хора, които могат да ръководят и да организират производство. Когато попитали Балцерович какво трябва да се направи за да се промени този порочен ПАРТИЕН КАПИТАЛИЗЪМ, той им отговорил:
„… НИЩО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ЗА ДА ГО ПРОМЕНЯТЕ ТРЯБВА ПРОСТО ДА ГО СМЕНИТЕ С ДРУГ МОДЕЛ ПО СОЦИАЛЕН, КОЙТО ДА НАКАРА ХОРАТА ДА РАБОТЯТ…”

ПРЕДИ ДА ИЗЛОЖА  ПРОГРАМАТА  ИСКАМ ДА ВИ ПОКАЖА НЯКОЛКО СОЦИАЛНИ РАЗРЕЗА НА ЕДНА ЖИВОТИНСКА ПОПУЛАЦИЯ И ТАЗИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ .
• ФИГ.1 ЕТО ТОВА Е ЕДНА ЖИВОТИНСКА ПОПУЛАЦИЯ НА КОЯТО ИМА ТРИ ОСНОВНИ СТРУКТУРИ : В ОСНОВАТА Е Т.Н. ПАСИВНА ЧАСТ КОЯТО Е И КОНСУМАТИВНА. И В КОЯТО ВЛИЗАТ ПЕНСИОНЕРИ, ДЕЦА, ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ – ИНВАЛИДИ. СРЕДНАТА ЧАСТ ТОВА Е Т.Н. РЕПРОДУКТИВНА, ПРОДУКТИВНАТА ЧАСТ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА КОЯТО СЕ КРЕПИ ЦЕЛИЯТ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ. В ТАЗИ ЧАС СА ХОРАТА КОИТО РАБОТЯТ И СЪЗДАВАТ, И КОИТО СА В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ. НАЙ-ГОРЕ НА ВЪРХА НА ПИРАМИДАТА ТОВА Е НУКЛЕУСА ТАМ СА НАЙ-ПРИСПОСОБИМАТА И НАЙ –РАЗВИТАТА ЧАСТ НА ПОПУЛАЦИЯТА ПРИ ЖИВОТНИТЕ, КОИТО СА НАЙ -ПРОДУКТИВНИТЕ А ПРИ ХОРАТА ТРЯБВА ДА СА НАЙ –МЪДРИТЕ И НАЙ –ПРОДУКТИВНИТЕ. ИЛИ ТОВА СА ТЕЗИ КОИТО НИ УПРАВЛЯВАТ…
Как работи един модел при нас хората? Човекът в неговият живот се реализира чрез трудовата си дейност.Трудовата му дейност е умствена дейност, защото за да се труди той трябва да е добил някакви знания и умения.Тези знания и умения се придобиват до 16-18 годишна възраст и са гарантирани от социалният модел на обществото. Всеки жив организъм работи на базата на обмен на енергия. Т.е. ние, хората, приемаме енергия чрез храната, която консумираме и отдаваме енергия чрез работата която извършваме като по този начин една част от енергията от храната я пренасяме в продукта, които създаваме.Това, което произвеждаме ние го обменяме или продаваме и с получените пари или продукти задоволяваме нашите потребности за нормално съществуване. С продажбата или обмена ние обменяме енергия или участваме в световния обмен на енергия. Ако човек не се труди а само консумира, то някой друг трябва да му покрие, това което консумира. Днес, ние като общност, не произвеждаме и не предлагаме нищо, а само консумираме и по този начин нацията е в ЕНЕРГИЕН ДЕФИЦИТ . Този енергиен дефицит сега го покриваме със заеми. Т.е. ни е харчим заемите за да се изхранваме вместо да ги инвестираме в производство и да намалим дефицита за да има възвращаемост на парите. Ако ние произвеждаме толкова колкото да покрием нашите енергийни потребности, то това значи, че ние няма да се развиваме и ще стоим на едно и също интелектуално ниво. Значи ще потъваме бавно и сигурно. Ако ние сме в енергиен дефицит, то пропадането и изчезването ни като нация е ГАРАНТИРАНО. Това,че услугите правят добавена стойност и създават БВП е икономическа измислица и заблуда. При услугите ние нямаме новосъздадена стойност и не предлагаме на пазара своята енергия а си я обменяме един друг вътрешно. В България 68% от БВП на страната се формира от УСЛУГИ. Когато мотивираме селяните да произвеждат реално производство тогава ще се и оправим.Това, което го говорят икономистите за добавена стойност, производителност, БВП на глава от населението, аз го представих по мой начин за да разберете къде е заблудата за незаменимият с нищо неолиберален модел.
• Фиг.№ 2: ИЗРАЗЕН СОЦИАЛЕН РАЗРЕЗ НА НАЦИЯТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ ДО 1944 ГОДИНА. НА ФИГУРАТА ЯСНО СЕ ВИЖДА ,ЧЕ 98% ОТ АКТИВНАТА ЧАСТ НА НАЦИЯТА СЕ Е ЗАНИМАВАЛА СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ, А ХОРАТА СА ЖИВЕЛИ В СЕЛАТА. ЕТО ТОВА Е ГАРАНТИРАЛО ДА СМЕ ЕДНА ЖИЗНЕНА И РАЗВИВАЩА СЕ НАЦИЯ. ПРЕЗ 1905 Г НИЕ СМЕ БИЛИ НА ПЪРВО МЯСТО В СВЕТА ПО БРОЙ НА СТОЛЕТНИЦИТЕ – 1650 ДУШИ НА ЕДИН МИЛИОН НАСЕЛЕНИЕ. ОТ НАПРАВЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ СЕ УСТАНОВЯВА ТОВА, ЧЕ НИЕ СЕ ХРАНИМ С МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – ОВЧИ И БИВОЛСКИ, И СВЕЖА ХРАНА, КАКТО И ФАКТА ЧЕ 2/3 ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СА БИЛИ ОВЧАРИ, КОИТО ИЗМИНАВАТ ЕЖЕДНЕВНО НАД 10 КМ. ПРЕЗ 1938 ГОДИНА, КОГАТО НЕМЦИТЕ НИ ОБСЛЕДВАТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЙНАТА КОНСТАТИРАТ, ЧЕ НИЕ ИМАМЕ ТОЛКОВА ЖИВОТНИ, ЧЕ МОЖЕМ ДА ИЗХРАНИМ 30 МИЛИОНА ДУШИ. ЦЯЛОТО ТОВА РАЗВИТИЕ ГО ДЪЛЖИМ НА ПРАВЕНИТЕ АГРАРНИ РЕФОРМИ, КОИТО СА МОТИВИРАЛИ БЪЛГАРСКИЯТ СЕЛЯНИН ДА РАБОТИ И ДА ПРОИЗВЕЖДА. ЗА ЩО НЕ ГО ПРАВИМ СЕГА СИ ОТГОВОРЕТЕ САМИ. ОТГОВОРА Е ЯСЕН – ЗАЩОТО НИ ИСКАТ САМО КАТО ТЕРИТОРИЯ И СОБСТВЕНИКА НА ДЪРЖАВАТА И НЕИН ОСНОВАТЕЛ -БЪЛГАРСКИЯТ СЕЛЯНИН, Е ИЗЛИШЕН И НЕНУЖЕН И ЗА ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН.

 • ФИГ.3: НА НЕЯ Е НАПРАВЕН СОЦИАЛНИЯТ РАЗРЕЗ НА ОБЩЕСТВОТО СЛЕД 1944 ГОДИНА, В КОЙТО ЯСНО СЕ ВИЖДА КАК БЪЛГАРИЯ ОТ ЕДНА АГРАРНА ДЪРЖАВА СЕ ПРЕВРЪЩА В ПРОМИШЛЕНО- АГРАРНА. ХОРАТА, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВЕЯТ НА СЕЛО СА 52% ИЛИ ОКОЛО 5 МИЛИОНА ДУШИ. РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД МИНАВА ПРЕЗ НЯКОЛКО ЕТАПА: ОТ ОСНОВАНЕТО НА ТКЗС, ПРЕЗ КЛОНОВИ СТОПАНСТВА, АПК, ПАК И НПО. ПРЕЗ ЦЯЛОТО ТОВА РАЗВИТИЕ СЕ ЦЕЛЯЛО ДА СЕ РАЗВИВА ОТРАСЪЛА И ДА ЗАДОВОЛЯВА НАРАСНАЛИТЕ НУЖДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ДА ИЗНАСЯ ПРОДУКЦИЯ, КОЯТО ЦЯЛ СВЯТ ТЪРСИ. АКО В НАЧАЛОТО ПРИ ОСНОВАВАНЕТО НА ТКЗС Е ИМАЛО ПРИНУДА И ПОЛИТИКА, НАЛАГАНА ОТ БКП, ТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕТО ДУМАТА СА ИМАЛИ САМО ЕКСПЕРТИТЕ. ЦЯЛОТО ТОВА ИМАНЕ И ТЕЗИ ДОХОДИ КОИТО ИМАХА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛЯНИ ГО ДЪЛЖИМ НА БЪЛГАРСКИТЕ АГРАРНИ СПЕЦИАЛИСТИ И НА АКАД.Ц.ХИНКОВСКИ, КОИТО ГО СЪЗДАДЕ И ИЗГРАДИ ТОЗИ МОДЕЛ. КАКТО ГО КАЗАХ В УВОДА: ДО КАКВО ПРОИЗВОДСТВО СТИГНАХМЕ И КАКВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО ВЪВЕДОХМЕ ,ЧЕ С ПРАВО ТОВА МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ АГРАРНО ЧУДО? В БВП НА СТРАНАТА ТОГАВА АГРАРНИЯТ СЕКТОР УЧАСТВА С 27%. НО ТОВА Е САМО ПРЯКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКЦИЯ, БЕЗ ДА СЕ ОТЧИТА УЧАСТИЕТО В ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КЪДЕТО АГРАРНИЯТ СЕКТОР Е БИЛ В ОСНОВАТА Т.Е. ПРОИЗВЕЖДАЛ Е СУРОВИНАТА. САМО ЕДНОТО ОВЦЕВЪДСТВО Е ИМАЛО ПРЯКО ЗАЕТИ 200 000 ДУШИ, НО Е ДАВАЛО ПОМИНЪК НА ОЩЕ 400 000 ДУШИ. ЕТО ТОВА НЕ ГО ОТЧЕТОХА ИДИОТИТЕ! И ЗА ТОВА ДНЕС СТРАДАМЕ ВСИЧКИ И СМЕ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ КАТО НАРОД И КАТО ДЪРЖАВА.ТОВА УДВОЯВАНЕ И УТРОЯВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА АГРАРНА ПРОДУКЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОСТИГНА В СЛЕДСТВИЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И НА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ СОРТОВЕ, ХИБРИДИ И ПОРОДИ НЕ Е ЛИШИЛО СЕЛЯНИТЕ ОТ ПОМИНЪК А САМО ГИ Е НАПРАВИЛО ПО ПРОДУКТИВНИ. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ, КАКТО И ИНТЕГРИРАНЕТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА С АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПАК ДАДЕ ШАНС НА СЕЛЯНИТЕ ДА ИМАТ ДОСТОЙНИ ДОХОДИ. ОТВАРЯНЕТО НА СИСТЕМАТА ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА АКОРДНО ЗАПЛАЩАНЕ И ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ЗЕЛЕНЧУКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО, ИЗГРАДИ ЕДНИ НОВИ СЕЛА И СЪЗДАДЕ ЕДНА ДОСТА ЗАМОЖНА СЕЛСКА КЛАСА, КОЯТО ЖИВЕЕШЕ ДОБРЕ И С ПО- ВИСОКИ ДОХОДИ ОТ ТЕЗИ В ГРАДА.
 • НА ФИГ.№ 4 Е ПОКАЗАН КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО ДНЕС. ОТ ФИГУРАТА ЯСНО СЕ ВИЖДА, ЧЕ ДЕЛА НА РАБОТЕЩАТА ЧАСТ НА НАЦИЯТА Е ДОСТА НАМАЛЯЛ И Е СВЕДЕН ДО 2.5 МИЛИОНА ДУШИ ОТ КОИТО В РЕАЛНИЯТ СЕКТОР КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ СА 50-51%. ПРОИЗВЕЖДАТ ЕДВА 20-22% от БВП. ОСТАНАЛИТЕ 78% ОТ БВП ИДВА ОТ УСЛУГИ. ВИЖДАТЕ СЕЛЯНИТЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ЕДВА 3.5% БВП, КОЕТО Е СРАМНО ЗА ЕДНА АГРАРНА ДЪРЖАВА КАТО БЪЛГАРИЯ КОЯТО Е СТИГАЛА ДО 28% . НАТИСКА ВЪРХУ СРЕДНАТА ЧАСТ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА Е ДВОЕН И СКОРО ЩЕ СЕ СЧУПИ. ОТ ВЪРХА НА ПИРАМИДАТА ИМА РАЗРАСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ДОХОДИ. ОТ ДОЛНАТА ЧАСТ НА Т.Н. КОНСУМАТИВНА ЧАСТ ИМА НАРАСТВАНЕ СЪЩО. МНОГО СКОРО СИСТЕМАТА ЩЕ РУХНЕ И ЩЕ НАСТЪПИ АД. ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ПРОУМЕЯТ ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ПОНЕ МАЛКО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ. ВСИЧКО ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ ЗАЩОТО СРЕДСТВАТА С КОИТО РАЗПОЛАГАМЕ КАТО БЮДЖЕТ НЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ПРАВИЛНО. КОЕТО ЗНАЧИ ,ЧЕ НЕ СТИМОЛИРА СРЕДНАТА ЧАСТ НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА, А СЕ НАЛИВАТ В ДОЛНАТА ЧАСТ НА ПИРАМИДАТА. ТАКА ИЗЧЕЗВАТ ИЗМИСЛЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КАТО САНИРАНЕ И СТРОЕНЕ НА ПЪТИЩА, КОИТО С НИЩО НЕ ПОВИШАВАТ СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО. ПАРИТЕ, КОИТО ГИ ПОЛУЧАВАМЕ ПО РАЗБЛИЧНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, И ТЕЗИ ПО ПРС, СЕ УСВОЯВАТ ДОБРЕ. КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗБИРА ПОСЛЕДНИЯ НАЧИН: КРАДЪТ ГИ ПО РАЗЛИЧНИ ГЕРБЕРСКИ СХЕМИ. САМО ПО ПРСР ДО СЕГА СА УСВОЕНИ 38 МИЛИАРДА ЛЕВА И ВИЖДАТЕ ,ЧЕ ВНАСЯМЕ 80% ОТ ХРАНИТЕ И СМЕ ЗАКРИЛИ ОТ КАРТАТА НА СТРАНАТА 200 СЕЛА И ОЩЕ 586 СА ПРЕД ЗАКРИВАНЕ ЗАЩОТО В ТЯХЖИВЕЯТ ПО 6 ДУШИ.
 • ВЪВ ФИГ.№5 Е ПОКАЗАНА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВОТО ДНЕС. МАТЕРИАЛА С КОИТО ТРЯБВА ДА ГРАДИМ ДЪРЖАВАТА. ОТ 9 МИЛИОНА СМЕ ВЕЧЕ 7. ОТ ТЯХ 2 МИЛИОНА СА ПЕНСИОНЕРИ, 500 Х000 СА ИНВАЛИДИ И ЕДИН МИЛИОН СА МАЛОЛЕТНИ. ОТ 3.5 МИЛИОНА В РАБОТОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ И РЕПРОДУКТИВНА СМЕ ИЗГОНИЛИ 1.5 МИЛОНА ЗАД ГРАНИЦА И У НАС СА ОСТАНАЛИ 2 МИЛИОНА РАБОТЕЩИ, КОИТО ПОДЪРЖАТ СИСТЕМАТА. ОТ ТЕЗИ 2 МИЛИОНА 1 МИЛИОН СА ЗАЕТИ В УСЛУГИТЕ И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. ЦЯЛАТА СОЦИАЛНА СИСТЕМА СЕ КРЕПИ НА 1 МИЛИОН РАБОТЕЩИ И ПРОИЗВЕЖДАЩИ. ОТ ТЕЗИ В РАБОТОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ ОТ 16 ДО 38 ГОДИНИ, 30 ХИЛЯДИ ДУШИ ГИ НЯМА НИТО В
  УЧИЛИЩАТА, НИТО В НОИ КАТО РАБОТЕЩИ.ТОВА ПОКАЗВА ,ЧЕ УПРАВНИЦИТЕ НИ СА НЕКАДЪРНИ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ И ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ. ПОНЕЖЕ ТЕ САМИ НЯМА ДА ГО СТОРЯТ ЗАЩОТО ТОЗИ НАЧИН НА СЪЩЕСТВУВАНЕ ИМ ХАРЕСВА. ТОГАВА НИЕ, ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТ ТЕХНИТЕ МАЛОУМНИ ДЕЙСТВИЯ, ТРЯБВА ДА ГИ ПРИНУДИМ ДА ГО СТОРЯТ. КАК ДА ГО НАПРАВИМ? С РЕФЕРЕНДУМИ, РЕВОЛЮЦИИ, ПРОТЕСТИ, С РЕФОРМИ, ДОПИТВАНИЯ, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ДА СТАНЕМ ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА НЯМА ДА СТАНЕ. НИТО ЕДИН ОТ ТЕЗИ ИЗБРОЕНИ НАЧИНИ НЕ ПРЕДЛАГА АЛТЕРНАТИВИ. НИТО ЕДИН ОТ ТЯХ НЕ ПРЕДЛАГА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НАЦИЯТА, НИТО ЕДИН ОТ ТЕЗИ НАЧИНИ НЕ ПРЕДЛАГА ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА. ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН, КОЙТО МОЖЕ ДА РЕШИ ВСИЧКО ТОВА, Е ПРОГРАМА ЗА СПАСЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА. МОЯТА ПРОГРАМА ГАРАНТИРА ПРОМЯНАТА, РАЗВИТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА И РЕШАВА ВСИЧКИ НАТРУПАНИ В НЕЯ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ.

Програмата е разработена единствено и само върху развитието на един отрасъл СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. Защо точно този отрасъл ще попитат някои ???
1. Защото за да съществува и да се развива една животинска популация са нужни две основни неща това са: ОБЩНОСТ и ХРАНА. Ние сме съградили тази държава благодарени е на труда на българския селянин. Селянинът е основателя на държавата и всичко което виждате е съградено благодарение на него, защото той е човекът който ни подържа жизнени и ни зарежда с енергия чрез храната която ни слага на трапезата. Храната за човека е единственият източник на енергия, които не може да бъде заменен. За да се изхраниш трябва да имаш земя която селянина да я обработва и да произвежда. Независимо от това колко далече сме достигнали в познанието и сме се развили интелектуално като нация и държава СЕЛЯНИНЪТ НИ Е НУЖЕН И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИГНОРИРАН.
2. Всички цивилизовани и развити държави правят всичко да за запазят техните селяни, само ние го убиваме като го лишаваме от правото му на труд и го гоним от страната, отнемайки му земята. Само в България селянинът е подложен на унищожение от
ГРАЖДАНИТЕ. САМО НИЕ СМЕ ОБЯВИЛИ СЕЛЯНИТЕ ЗА НЕНУЖНИ И ИЗЛИШНИ.
Ние, като земедемляни, сме така пригодени, че можем да получаваме всичко от земята стига да се възползваме от интелекта си. Онези държави, които са го разбрали са много по-развити и живеят по -добре от останалите. За интелектуалното развитие на една нация се съди от това как използва ресурса земя, защото земята има неограничен ресурс. Ние бяхме достигнали едно завидно ниво на развитие и използване на земята а сега сме на нивото на африканските страни. Днес в 21 век на техническа въоръженост ние получаваме от 1 декар мижавите 68 ЕВРО, а
страните от ЕС – 280 ЕВРО, а Холандия – 1645 ЕВРО. Само сметнете каква ни е загубата от това, че не си използваме природните си ресурси и интелектуалният капацитет на нацията и сме поверили замята да я управляват малоумници. Ние можем да бъдем същите като Холандия дори и по- добри. България разполага с 45 милиона декара обработваема площ и 3.5 милиона декара ливади и пасища.Понеже ние, БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛЯНИ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТАЗИ ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ СЪЗДАТЕЛИ СМЕ Я ПОВЕРИЛИ НА ГРАЖДАНИТЕ ДА Я УПРАВЛЯВАТ. В МОМЕНТА ЗАГУБАТА ОТ НЕГРАМОТНОТО ИМ УПРАВЛЕНИЕ Е НАД 115 МИЛИАРДА ЛЕВА ГОДИШНО. Към тази загуба трябва да прибавим и дадените ни от ЕС по ПРСР до сега още 38 милиарда лева. За 10 години управление на ГРАЖДАНИТЕ са ощетили държавата с 1 трильон и 153 милиарда лева.Това са преките загуби от това „управление”на ГРАЖДАНИТЕ, пропуснатите ползи са още два пъти повече. .Ето това ако не е мотив на селяните да си върнем държавата, която е градена с къртовският труд на няколко поколения селяни здраве му кажи. С програмата ние решаваме всички социални заболявания на нацията в т.ч. и демографската криза,защото демографска криза това е ДЕПОПУЛАЦИЯ, което значи нарушено възпроизводство на популацията.За изчезването на нацията или за депопулация трябва да се говори само за селата и селяните защото само те са засегнати най-много. Същото важи и за бедността, глада, безработицата, мизерията и социалното неравенство.
3.Чрез селата ни е подържаме нашият бит,традиции и култура която е вековна и само чрез селяните се предава на поколенията. Една нация останала без корени изчезва и се претопява. Точно това се опитват направят с нас ГРАЖДАНИТЕ. Чрез животновъдството ни е можем да се изхраним и да се възползваме от природните ни дадености. България има доста традиции в отглеждането на животни и най вече в овцевъдството и в биволовъдството. Тези два отрасъла бяха силно развити по времето на социализма а сега са почти на изчезване. В продуктовата програма която съм разработил тези два сектора са приоритетни. Имаме доста какво да развиваме защото на 1000 декара площ имаме най ниската плътност от ЖЕ едвам 8 при положение, че Холандия има 88 ЖЕ.
4.С нарастването на броя на хората на планетата които до 2050 г. ще достигат до 9,5 милиарда, храната която ще е нужна да се изхрани човечеството трябва да се увеличи с 50%. При положение, че нямаме никаква индустрия и ни е останало само земята ние трябва да се възползваме от това. Имаме земя има и пари по ПРСР само трябва да организираме производство като стимулираме българският селянин да се върне и да произвежда храни. Ето точно това предлага програмата.
5.В момента ние внасяме 80% от храните за да се изхраним при положение ,че ЕС по ПРСР ни е дал 38 милиарда за да развием селските райони. Ето точно този дефицит от храни ще го покрием и ще произведем излишъци от животинска продукция и зеленчуци които се търсят.Обема от храни, които трябва да произведем или така наречената продуктова програма с която се ангажира сектора е изчислена на базата на европейските норми за хранене на гражданите на ЕС. За да покрие своите потребности на всеки гражданин трябва да бъдат гарантирани следните количества храни:
• Месо-85 кг.,
• мляко-385л.,
• яйца-240 бр,
• риба-24кг
• жито-220 кг.
За да се гарантират тези количества животновъдна продукция държавата трябва да подсигури на всеки гражданин 960 кг. зърно от които 220 кг. жито за хляб и хлебни изделия и останалите 740кг. за фураж. Само по този начин ние можем да обезпечим изхранването на нацията което е елемент от националната сигурност на страната. Сега това нещо не се прави и в страната има глад, които убива хора, и то най-вече хората в селата. Имаме 300 000 души които са основно в селата и живеят с 36 лева и пакети храни от червен кръст два пъти годишно. Нека кажат управляващите граждани как с 36 лева на месец ще можеш да си набавиш нужните ти на ден 2500 калории. Както всички знаем, гладът е оръжие което убива хората и ако някой го използва, което е видно ,че ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ ГО ИЗПОЛЗВАТ, то това значи ,че водят война срещу българските селяни по най-гадният начин. Въпреки моите провокации към бащата на нацията – президента, да направи един консултативен съвет по тези проблеми той продължава да мълчи.
5.Храната като единственият ни източник на енергия, която ни гарантира живот, не може да бъде третирана като стока. Тя трябва да е гарантирана от обществото и трябва да е достатъчно по количество и добро качество и да е ОБЩОДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ. Само чрез храната се провежда социалната политика на всяка държава. За да я има винаги и да е гарантирана като качество и количеството тя трябва да е СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. Никога една държава не трябва да изпада в хранителна зависимост защото ще изчезне. Всяка държава трябва да брани и отстоява своят хранителен суверенитет. Ето това не го сториха ГРАЖДАНИТЕ И ЗА ТОВА СЕЛАТА И СЕЛЯНИТЕ ИЗЧЕЗВАТ.
6. Животновъдството е единственият отрасъл които може да се развива в цялата територия. Само то може да съживи изчезващите 5250 села и да изправи на крака държавата. С възстановяването на животновъдството програмата гарантира 500 000 реални работни места и още 300000 в други дейности. С това развитие ние ще отговорим на нарасналото търсене на български храни и на тези които още се търсят от чужбина. Ако направим анализ на харчовете на българина ще видим, че 37% от доходите отиват за храна. При годишни доходи от 38 милиарда значи ,че ние имаме един пазар от 15 милиарда с които трябва да го покрием. Има търсене на агнета и млечни продукти от чужбина, но ние нямаме производство. Ето това трябва да започнем да правим ако искаме да се спасим. Ако подкрепите програмата и ми дадете възможност до я реализирам тя можа да доведе до ръст на БВП с 25% на година или за 4 години ние да удвоим БВП. Ето така можем да гарантираме пенсии от 800 лева и заплати от 1500 лева както и качествени и на достъпни цени български храни.
Програмата може да бъдае реализирана само чрез смяна на модела от неолиберално- олигархичен с мутренско участие със социален модел което значи връщането на държавата като равноправен стопански субект и регулатор на пазара.Социалната държава ще гарантира БЕЗПЛАТНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ и ОБРАЗОВАНИЕ.Социалните дейности ще ги решаваме чрез създаване на работа за всеки и с ниски цени на храните.Това можем да го реализираме само когато държавата започне да организира и да участва в това производство. Връщаме си научните институти в аграрният сектор и ги пълним с експерти, които да предлагат технологични решения. Връщаме си промишленото производство в синевъдството и прицевъдството. За да се върне общността в селата която беше разбита с връщането на земята се създават ОБЩИНСКИ КООПЕРАЦИИ. Нормално е и е икономически логично кооперациите да бъдат конкурентни и партньори на държавата и на банковата система в полето на паричната и банковата система и да имат право на емисия на пари и създаване на финанси.Така като държавата емитира политически пари и банката емитира пазарни и банкови пари, то така и кооперациите като част от гражданското общество да имат право да емитират граждански социални пари. Новите пари са граждански пари и те се емитират от кооперациите и се ползват от селяните. Тези пари не носят доход под формата на лихва а за тяхното ползване се плаща такса. Те само стимулират обръщението и правят хората по единни и отговорни към това което са съградили. Локалните пари спомагат да се изградят общности които да има общ продукт. По този начин във Франция се създават 25% от новите работни места. Кооперациите са единствената стопанска структура която е най –подходяща за българското селско стопанство. Само тя може да възроди българските села. На базата на производството те ще получават субсидии от ЕС, които ще остават в селото и ще възраждат поминъка на селата. В България фермерско земеделие не може да има и за това колкото по бърже го премахнем и наложим програмата толкова са ни по големи шансовете да се спасим. Цялото управление на кооперацията ще бъде назначавано от МЗГХ и ще бъдат държавни служители, чиято роля е да ръководят и организират аграрното производство. Това няма да са партийни кадри а експерти основно зоо-инженери, агрономи, инженери, ветеринарни лекари и и аграрикономисти. Тези държавни служители ще имат за задача да гарантират хлебният и фуражният баланс на страната което ще гарантира пък изхранването на нацията. Сега МЗХГ има 18 000 служители които не са ангажирани с производствената дейност. Хората които имат нивото на компетентност ще бъдат свалени да работят на терен. Земеделие се прави на къра а животновъдство във фермата, а не в София на жълтите павета. Това е краткият вариант на програмата в общи линии и в резюме. В изложението не съм включил разбитата продуктова структура на всеки един отрасъл. Това ще го направим после когато хората харесат програмата и гласуват за нея. Принципът, които ще бъде използван, е следният: да вземем например картофите. Консумацията на картофи е около 400 000 тона предвиждаме и за туристите, които ще посетят България около 8 милиона и така формираме обема на производство.Това нещо го обявяваме и търсим производители, които да поемат това производство като го заявят колко ще произведат. Ако имаме недостиг вдигаме подпомагането за културата до набавянето на нужните количества. Това се казва едромащабно планиране за де се избегне недостига и да се не получава спад на цените.Тази продуктова програма ще я има на всеки кмет на бюрото и тя е задължителна за изпълнение.По този начин всички власти имат една цел и са съпричастни към изхранването . Ето това е ролята на държавата, която трябва да обслужва своите граждани и да им гарантира изхранването, а не да ги хвърля на дивият пазар и да налива пари без никакъв ефект както го прави сега Б.Б.
Колкото до държавният модел на управление той не е нито ляв нито десен. Той е взаимстван от популационната генетика и управлението на животинските популации. Смятам, че този модел ще отговори най -пълно на интелектуалното развитие на човека. Видяхме, че и двата модела създават противоречия и не позволяват нормалното развитие на популацията, При десния модел имаме един постоянен растеж, който не може да бъде безкраен и да стимулираме потреблението със заеми и прахосничество.Този модел не дава шанс на отделният индивид да развие свойте способности и по този начин го маргинализира и демотивира да се реализира чрез своята трудова дейност. Ето за това имаме 40% от нацията, която е безработна, и една част търси спасени с бягане от страната и реализация в чужбина, а другата е на социални помощи. Новият модел е социален и обществото създава всички условия за развитие на всеки индивид и му гарантитира работа спорад неговото ниво на компетентност.Този модел ще намали социалното неравенство и ще мотивира хората да създавта все повече и повече блага. Не е нормално човек да добива познания и след това да не може да се реализира защото не е партиен член. С тази партийна представителна демокрация го докарахме идиоти да ни управляват държавата а експертите ги изгонихме.Това, което ще направим с новият модел е управрение на производствени процеси и разработени математически модели .Тези модели са разработени на базата на математическото програмиране и оптимизиране на определеното производство, което ще ни гарантира просперитет и развитие. За всяко едно производство ще има разработен такъв модел. Всеки, които иска да бъде подпомогнат от държавта ще работи по модела, които са създали експертната група.Това нещо сме го правили и за това имахме такъв успех, защото разработвахме технологии и управлявахме производствените процеси, сега приехме т.н. „добри практики” от запада и зарязахме познанието и експертите. За
всяко управленско ниво ще се изисква ниво на компетентност. За всяка програма, която ще се реализира чрез средства от ДБ и от ОП на ЕС ще минава през компютърна проверка и ще се тества за допустимост като се търси социален ефект и възвращаемост на средствата. Всичко това ще ни върне експертите и ще ни направи една просперираща държава. Без смяна на модела на управление няма да се върне нито един експерт в страната за да работи на идиотите от ГЕРБ ,но с тази програма ЩЕ СЕ ВЪРНАТ.

Ст.Н.С. Йордан Малджански 3.МАРТ 2020 г.
Гр.Враца

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *