ВЪЗХВАЛАТА ЗА „? АЗВИТИЕ И ? АСТЕЖ“ НА ГЕ? Б,КАКТО И ПО? ЪЧКОВИТЕ „П? ОГНОЗИ“ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА МАЛЪК СПАД НЕ ВЪ? ШАТ ? АБОТА ВЕЧЕ

НАСЕЛЕНИЕТО Т? ЯБВА ДА БЪДЕ ТО? МОЗЕНО,ЗА ДА БЪДЕ УП? АВЛЯВАНО
октомври 27, 2020
ЗЕМЯТА СЕ ВЪ? ТИ НЕ ОКОЛО СЛЪНЦЕТО,А ОКОЛО ВАШИНГТОН.
ноември 4, 2020
Всики

ВЪЗХВАЛАТА ЗА „? АЗВИТИЕ И ? АСТЕЖ“ НА ГЕ? Б,КАКТО И ПО? ЪЧКОВИТЕ „П? ОГНОЗИ“ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА МАЛЪК СПАД НЕ ВЪ? ШАТ ? АБОТА ВЕЧЕ

ВЪЗХВАЛАТА ЗА „? АЗВИТИЕ И ? АСТЕЖ“ НА ГЕ? Б,

КАКТО И ПО? ЪЧКОВИТЕ „П? ОГНОЗИ“ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

ЗА МАЛЪК СПАД НЕ ВЪ? ШАТ ? АБОТА ВЕЧЕ

Истината е, че Европейския съюз е най-силно засегнатия регион от ударите на кризата, респективно и българската икономика пострада сериозно. Не просто прибързано, а неоснователно и угодно за сегашната власт редица институции започнаха да прогнозират по-малък спад през текущата година, а приближените медии преекспонират статуквото с неверни информации. Кухи ли са обещанията на Б.Борисов предизборно и как да му повярваме?

Според БНБ преките чуждестранни инвестиции в България от януари до август 2020 г. са 365,9 млн. евро, намаляват с 637,1 млн. евро /-63,5 %/ спрямо същия период на 2019 г. А само за м.август ? нетните чужди вложения са отрицателни, т.е. минус 29,7 млн. евро, което се дължи на изтегляне на чуждестранните капитали от страната ни. Привлеченият дялов капитал на чужди компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с имотите също е отрицателен, т.е. минус 894,7 млн. евро, което означава, че чуждестранните компании продават дяловете си от българските фирми.

От началото на корона кризата до 01.09.2020 г. разликата между ново регистрираните безработни и постъпилите на работа е 92,3 хиляди. Това е много тежко въздействие върху икономиката и цялото общество, лишавайки голяма част от населението от доходи.

Според данни на НСИ през първите 8 месеца на 2020 г. промишленото производство се понижава със 7,3 % на годишна основа. За основни причини се изтъкват прекъсването на международните вериги за доставки, както и промяната на потребителските предпочитания в периода на криза към стоки от първа необходимост за сметка на дълготрайни стоки.

През първите 8 месеца на 2020 г. се регистрира спад на строителната продукция с 6,7 % на годишна база. Най-голям дял за този спад има сградното строителство – 8,9 %, за което отново прогнозата е, че ще има още спад на жилищни и търговски обекти.

Данните за туризма също не са оптимистични, защото според НСИ през първите 8 месеца приходите от нощувки достигат 490,8 млн лв., при 1208,2 млн лв. за същия период на 2019 г., т.е. спад 59,4 %.

Според НСИ оборотът при търговията на дребно през първите 8 месеца на 2020 г. се понижава с 11,7 % на годишна база, като най-засегнати са търговията с горива и масла – 30,8 %, търговията с облекла и текстил – 30,5 %, компютърна техника – 17,5 % и др.

Въпреки, че темпът на инфлация се забавя, но е все още висок и българската икономика не изпълнява критерия за инфлация, който е важно условие за членство в Еврозоната.

Посочените по-горе факти и аргументи, както и много други би трябвало да вразумят властимащите да не анонсират неверни информации и да не раздават голи обещания предизборно и главно в следващия мандат.

Но неистовата, кръвожадна властова недосегаемост, подкрепяна от ЕНП отново мотивира ГЕ? Б пак да излъже българските гласоподаватели на следващите избори.

Ето така, с пълна деформация на изборния процес, с престъпна смяна и подмяна вота на избирателите смята отново да си узакони Б.Борисов властта и демократурата си.

м.октомври 2020 г.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? П.П. „ПОДЕМ“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *