октомври 27, 2020

НАСЕЛЕНИЕТО Т? ЯБВА ДА БЪДЕ ТО? МОЗЕНО,ЗА ДА БЪДЕ УП? АВЛЯВАНО

НАСЕЛЕНИЕТО Т? ЯБВА ДА БЪДЕ ТО? МОЗЕНО,ЗА ДА БЪДЕ УП? АВЛЯВАНО Според Б.Борисов у нас все още спорят дали има или няма COVID-19, което не е […]
октомври 27, 2020

ВЪЗХВАЛАТА ЗА „? АЗВИТИЕ И ? АСТЕЖ“ НА ГЕ? Б,КАКТО И ПО? ЪЧКОВИТЕ „П? ОГНОЗИ“ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА МАЛЪК СПАД НЕ ВЪ? ШАТ ? АБОТА ВЕЧЕ

ВЪЗХВАЛАТА ЗА „? АЗВИТИЕ И ? АСТЕЖ“ НА ГЕ? Б, КАКТО И ПО? ЪЧКОВИТЕ „П? ОГНОЗИ“ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА МАЛЪК СПАД НЕ ВЪ? ШАТ ? АБОТА […]
ноември 4, 2020

ЗЕМЯТА СЕ ВЪ? ТИ НЕ ОКОЛО СЛЪНЦЕТО,А ОКОЛО ВАШИНГТОН.

ЗЕМЯТА СЕ ВЪ? ТИ НЕ ОКОЛО СЛЪНЦЕТО,А ОКОЛО ВАШИНГТОН. От началото на прехода и до днес нашенските „демократични тикви“ си харесаха Американския модел /консенсус/. Не е […]
ноември 30, 2020

ЖЕСТОКА, НО СП? АВЕДЛИВА ОЦЕНКА НА П? АВИТЕЛСТВОТО И ЩАБА ЗА КО? ОНАПАНДЕМИЯТА И ЗА УП? АВЛЕНИЕ В К? ИЗА

ЖЕСТОКА, НО СП? АВЕДЛИВА ОЦЕНКА НА П? АВИТЕЛСТВОТО И ЩАБА ЗА КО? ОНАПАНДЕМИЯТА И ЗА УП? АВЛЕНИЕ В К? ИЗА   Хаос породен не от щаба, […]