септември 13, 2021

Какво да се прави?

Какво да се прави? (Изходът и верният път на Левицата) Иван Генов доктор по международно право, социалист БСП и целокупната Българска левица е в крайно незавидна […]
септември 24, 2021

ДА и пак ? ДА

ДА и пак ? ДА. Две знаменателни дати в нашата история!!!Денят на съединението 22.09. и Денят на Септемврийското въстание 23.09.! Дни които стоят и ще стоят […]
март 5, 2022

Новият световен ред и българската суверенност, независимост и самостоятелност

Новият световен ред и българската суверенност, независимост? и? самостоятелност ? ? ? Уверенията на САЩ, че след разпускането на Варшавския договор, НАТО няма да се разширява […]
април 13, 2022

Светът през 2022г. (Виждане на ПП „Подем“ по глобалната международна ситуация)

Светът през 2022г. (Виждане на ПП „Подем“ по глобалната международна ситуация) Световно историческо значение за ХХ век имаха преди всичко – Великата Октомврийска социалистическа революция, създаването […]