"…От сичкото това, що казахме дотука, ние не можеме да направиме друго никакво заключение, освен това, че единственото спасение на нашия народ се състои в революцията. Който има уши, той нека чуе. Нашата революционна партия скоро ще покаже де е, какво е и какво иска…".

От Христо Ботев
Вестник "Знаме" 1874-1875

 

Ела на следващото ни събитие
в София, България


ЗАПИШИ СЕ