май 22, 2020

АКСИОМИТЕ В МЕЖДУНА? ОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИЛЕМИТЕ П? ЕД БЪЛГА? СКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА Иван Генов доктор по международно право

АКСИОМИТЕ В МЕЖДУНА? ОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИЛЕМИТЕ П? ЕД БЪЛГА? СКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА   Иван Генов доктор по международно право   Аксиомите в международните отношения са […]