април 11, 2020

УВАЖАЕМИ УПРАВЛЯВАЩИ, ЧЛЕНОВЕ НА ЩАБА И СЪВЕТА И ВСИЧКИ БЕЗЦЕННИ ЛЕЧИТЕЛИ.

УВАЖАЕМИ УПРАВЛЯВАЩИ, ЧЛЕНОВЕ НА ЩАБА И  СЪВЕТА И ВСИЧКИ БЕЗЦЕННИ ЛЕЧИТЕЛИ. Мнозинство сме българите, които смятат за сега, че продължението на ограничителните мерки е успешно срещу коронавируса. […]
април 19, 2020

Коронавирусни размишления ГЕОРГИ К. МАРИНОВ 1 Department of Genetics, Stanford University, Stanford, California 94305, USA

Коронавирусни размишления Георги К. Маринов[1] 1 Department of Genetics, Stanford University, Stanford, California 94305, USA Със започването на втория месец от коронавирусна- та карантина, кога и […]
април 22, 2020

150 години от рождението на ЛЕНИН

април 28, 2020

С такова управление България ще изчезне преди прогнозата на ЦРУ и Световната банка, т.е. преди 2050 г.

С такова управление България ще изчезне преди прогнозата на ЦРУ и Световната банка, т.е. преди 2050 г.  Не преследваме никакви сензации, но почтеното разглеждане и анализиране […]